Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda

Naziv projekta: ZAPOSLI SE I TI!

Nositelj projekta: Gradska razvojna agencija Slatine

Kratki opis projekta: Stjecanjem novih znanja i vještina kroz nova zanimanja koja se traže na tržištu rada, sudionicima u projektu omogućava se novi profesionalni identitet, a time i veće mogućnosti za zaposlenje i bolju kvalitetu života. Osim novih zanimanja i formalne edukacije, kroz kontinuiranu dostupnost Job cluba, ciljna se skupina pravovremeno upoznaje s trenutnim potrebama tržišta rada i u tom smjeru nadograđuje postojeće znanje kroz neformalne oblike obrazovanja što joj i dalje omogućava da bude konkurentna i kompetentna osoba na tržištu rada.

Cilj projekta: Omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala VPŽ usavršavanjem za nova zanimanja, uspostava Job cluba i povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina nezaposlenih u Gradu Slatini.

Ukupna vrijednost projekta: 723.442,80 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 723.442,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 14. svibnja 2018. do 13. svibnja 2019.

Kontakt osobe za više informacija: Teodora Fišer, tea@gras.com.hr, 033/400-414

ZAPOSLI SE I TI

PROVEDBA PROJEKTA