Poduzetništvo

PODUZETNIŠTVO

KORISNE INFORMACIJE

Poduzetnik je pojedinac koji radi obavljanja aktivnosti kako bi zadovoljio tržišne potrebe, uz preuzimanje rizika, želi postići što veći financijski uspjeh.

Poduzeće se definira kao samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina koja u vlasništvu određenih subjekata proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta koristeći se potrebnim resursima i preuzimanjem poslovnog rizika, a sve s ciljem ostvarivanja dobiti ili drugih ciljeva. Poduzeća se mogu klasificirati na nekoliko načina, a jedan od njih je prema broju zaposlenih, godišnjem prometu i ukupnoj bilanci te slijedom toga razlikujemo mikro, mala i srednja poduzeća.

Vlastiti posao može otvoriti jedna osoba, ali može i više njih u zajednici, stoga se razlikuju sljedeće propisane forme poduzetništva u Republici Hrvatskoj:

 1. trgovačko društvo,
 2. obrt,
 3. OPG i
 4. zadruga

Trgovačko društvo je privatnopravna zajednica nastala radi postizanja zajedničkog cilja. Ono u užem smislu podrazumijeva društvo čiji je cilj vođenje poduzetničkih aktivnosti radi ostvarenja dobiti pa tako prema Zakonu o trgovačkim društvima razlikujemo društva osoba i društvo kapitala.

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa Zakonom, od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. Više o OPG-ima možete pročitati ovdje. (link neka vodi na poglavlje „POLJOPRIVREDA“)

Zadruga je dragovoljno, otvoreno samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi koji svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača.

Kako bi razvili svoje poslovanje i postali konkurentniji na tržištu, poduzetnici se mogu prijaviti na Pozive na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. kao i na natječaje koje raspisuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Svakako valja istaknuti i Javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ kojem je prioritet osigurati kvalitetno obrazovne kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Još jedna mogućnost financiranja poslovnih pothvata jesu ESIF zajmovi čiji je maksimalni iznos 50.000,00 € s kamatnom stopom od 0,5 %. Ostale uvjete za dobivanje zajma potražite ovdje.

ISKAZ INTERESA - PRISTUPNICA ZA SURADNJU

Organizacija / institucija / tvrtka / udruga / fizička osoba koja se prijavljuje?

PODUZETNIŠTVO

NATJEČAJI

 • Vaučeri za intelektualno vlasništvo za MSP-ove
  Cilj ove mjere je pružanje financijske potpore MSP-ovima EU-a koji žele dobiti uslugu preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva („IP Scan”) putem europskih ureda za intelektualno vlasništvo koji nude takvu uslugu ili […]
 • Potpora za samozapošljavanje i Potpora za proširenje poslovanja
  POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju HZZ – a za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Osobe Potporu mogu koristiti za […]
 • Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini
  Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održanoj 21. prosinca 2020. godine usvojeni su novi Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini, […]
 • Javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu
  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja otvorilo je Javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu. Ciljevi ovog Javnog poziv su: neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina […]
 • Poduzetnicima ponovno na raspolaganju COVID-19 zajam za obrtna sredstva
  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, nastavlja s provedbom mjera za pomoć mikro, malim i […]
Skip to content