PREGLED ISPLATA

"Mjesec"Naziv primateljaOIB primateljaSjedište / prebivalište primateljaNačin objave isplaćenog iznosa (EUR)Naziv isplatiteljaVrsta rashoda / izdatka
3-2024FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368ZAGREB 1,91 GRAS3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GRAS
3-2024PANONA - KNJIŽARA SLATINKA73296586381SLATINA 96,00 GRAS3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (uredski materijal)
3-2024SLATINSKA BANKA D.D. 42252496579SLATINA 27,05 GRAS3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa GRAS
3-2024HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA68419124305ZAGREB 10,62 GRAS3295 - Pristojbe i naknade GRAS
3-2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB 108,22 GRAS3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - usluge telefona GRAS
3-2024SKRIPTA D.O.O.73175348971OSIJEK 99,54 GRAS3235 -Zakupnine i najamnine GRAS
3-2024SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR D.O.O.54412083997SLATINA 125,00 GRAS3233 - Usluge promidžbe i informiranja - elektronski mediji GRAS
2-2024Fizičke osobeGDPRGDPR402,35GRAS3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život GRAS
1-2024SKRIPTA73175348971OSIJEK99,54GRAS3235 -Zakupnine i najamnine GRAS
2-2024FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368ZAGREB64,70GRAS3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GRAS
1-2024Fizičke osobeGDPRGDPR402,35GRAS3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život GRAS
2-2024LIBUSOFT CICOM d.o.o.14506572540ZAGREB158,15GRAS3238 - Računalne usluge GRAS
2-2024HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA68419124305ZAGREB10,62GRAS3295 - Pristojbe i naknade GRAS
2-2024Fizičke osobeGDPRGDPR500,00GRAS3121 - Ostali rashodi za zaposlene GRAS - Topli obrok
2-2024Fizičke osobeGDPRGDPR1.119,47GRAS3132 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje GRAS
2-2024Fizičke osobeGDPRGDPR8.373,80GRAS3111 - Bruto plaće za redovan rad GRAS
1-2024FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368ZAGREB2,16GRAS3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GRAS
1-2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB54,11GRAS3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - usluge telefona GRAS
1-2024SLATINSKA BANKA42252496579SLATINA35,65GRAS3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa GRAS
1-2024SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR54412083997SLATINA66,36GRAS3233 - Usluge promidžbe i informiranja - elektronski mediji GRAS
2-2024SKRIPTA D.O.O.73175348971OSIJEK99,54GRAS3235 - Zakupnine i najmanine GRAS
2-2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.14506572540ZAGREB75,00GRAS3238 - Računalne usluge GRAS
2-2024FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368ZAGREB1,66GRAS3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GRAS
2-2024HONEL vl. Zoran Horić54361842913SLATINA317,71GRAS3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (uredski materijal) GRAS
2-2024HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA68419124305ZAGREB10,62GRAS3295 - Pristojbe i naknade GRAS
2-2024SLATINSKA BANKA D.D.42252496579SLATINA24,35GRAS3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa GRAS
1-2024Fizičke osobeGDPRGDPR500,00GRAS3121 - Ostali rashodi za zaposlene GRAS - Topli obrok
1-2024Fizičke osobeGDPRGDPR1.119,46GRAS3132 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje GRAS
1-2024Fizičke osobeGDPRGDPR8.366,22GRAS3111 - Bruto plaće za redovan rad GRAS
2-2024Fizičke osobeGDPRGDPR298,62GRAS3237 - Intelektualne i osobne usluge GRAS (podatak sadrži neto iznos, doprinos mirovinskog i zdravstvenog te porez na dohodak)
1-2024AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.18742666873OSIJEK1.337,86GRAS3236 - Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika GRASA
2-2024SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR D.O.O.54412083997SLATINA125,00GRAS 3233 - Usluge promidžbe i informiranja - elektronski mediji GRAS
3-2024Fizičke osobeGDPRGDPR 402,35 GRAS3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život GRAS
3-2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.14506572540 ZAGREB 158,15 GRAS3238 - Računalne usluge GRAS
3-2024Fizičke osobeGDPRGDPR8.373,80 GRAS3111 - Bruto plaće za redovan rad GRAS
3-2024Fizičke osobeGDPRGDPR1.119,48 GRAS3132 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje GRAS
3-2024Fizičke osobeGDPRGDPR500,00 GRAS3121 - Ostali rashodi za zaposlene GRAS - Topli obrok
3-2024FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368 ZAGREB 64,70 GRAS3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GRAS
3-2024FIZIČKE OSOBEGDPRGDPR600GRAS3121 - Ostali rashodi za zaposlene GRAS
4-2024FIZIČKE OSOBEGDPRGDPR402,35 GRAS3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život GRAS
4-2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.14506572540ZAGREB 158,15 GRAS3238 - Računalne usluge GRAS
4-2024NARODNE NOVINE D.D.64546066176ZAGREB680,00 GRAS3233 - Usluge promidžbe i informiranja - elektronski mediji GRAS
4-2024FIZIČKE OSOBEGDPRGDPR8.373,80 GRAS3111 - Bruto plaće za redovan rad GRAS
4-2024FIZIČKE OSOBEGDPRGDPR1.119,47 GRAS3132 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje GRAS
4-2024FIZIČKE OSOBEGDPRGDPR500,00 GRAS3121 - Ostali rashodi za zaposlene GRAS - Topli obrok
4-2024SLATINSKA BANKA D.D. 42252496579SLATINA 28,10 GRAS3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa GRAS
4-2024SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR D.O.O.54412083997SLATINA 125,00 GRAS3233 - Usluge promidžbe i informiranja - elektronski mediji GRAS
4-2024HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA68419124305ZAGREB 10,62 GRAS3295 - Pristojbe i naknade GRAS
4-2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB 54,11 GRAS3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - usluge telefona GRAS
4-2024SKRIPTA D.O.O.73175348971OSIJEK 99,54 GRAS3235 -Zakupnine i najamnine GRAS
4-2024FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368ZAGREB 1,66 GRAS3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GRAS
4-2024FIZIČKE OSOBEGDPRGDPR300,00 GRAS3121 - Naknada za uspješnost u radu GRAS
4-2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.14506572540ZAGREB 158,15 GRAS3238 - Računalne usluge GRAS
4-2024STRIJELA STUDIO, obrt za usluge2519197081SLATINA 160,00 GRAS3233 - Usluge promidžbe i informiranja - promidžbeni materijal GRAS
5-2024FIZIČKE OSOBEGDPRGDPR303,66GRAS 3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život GRAS
5-2024FIZIČKE OSOBEGDPRGDPR7.850,12 GRAS3111 - Bruto plaće za redovan rad GRAS
5-2024FIZIČKE OSOBEGDPRGDPR1.119,46 GRAS3132 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje GRAS
5-2024FIZIČKE OSOBEGDPR GDPR 500,00 GRAS3121 - Ostali rashodi za zaposlene GRAS - Topli obrok
5-2024SLATINSKA BANKA D.D. 42252496579SLATINA 27,80 GRAS3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa GRAS
5-2024SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR D.O.O.54412083997SLATINA 125,00 GRAS3233 - Usluge promidžbe i informiranja - elektronski mediji GRAS
5-2024SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR D.O.O.54412083997SLATINA 819,02 GRAS4221 - Uredska oprema i namještaj GRAS
5-2024SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR D.O.O.54412083997SLATINA 375,00 GRAS3238 - Računalne usluge GRAS
5-2024FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368ZAGREB 1,66 GRAS3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GRAS
5-2024SKRIPTA D.O.O.73175348971OSIJEK 99,54 GRAS3235 -Zakupnine i najamnine GRAS
5-2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB 54,15 GRAS3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - usluge telefona GRAS
5-2024HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA68419124305ZAGREB 10,62 GRAS3295 - Pristojbe i naknade GRAS
5-2024SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR D.O.O.54412083997SLATINA 495,63 GRAS3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GRAS