Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije

Nositelj projekta: Virovitičko-podravska županija

Projektni partneri: Gradska razvojna agencija Slatine i Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.

Kratki opis projekta: Niža kvaliteta poslovnog okruženja te nedostatna i neravnomjerna podrška malim i srednjim poduzetnicima u Virovitičko-podravskoj županiji utječe na njihovu nedovoljnu konkurentnost. Projektom se cilja na stvaranje preduvjeta za razvoj MSP kroz izgradnju i opremanje poduzetničke potporne infrastrukture kako bi se povećala poduzetnička aktivnost, ali i otvorila nova radna mjesta. Na prostoru županije izgradit će se i opremiti 3 poduzetnička inkubatora u Orahovici, Slatini i Pitomači koji će zajedno činiti Mrežu inkubatora.

Ciljevi projekta: Razvijena mreža poduzetničko-poslovne infrastrukture na prostoru Virovitičko-podravske županije radi poticanja rasta malih i srednjih poduzetnika; Povećan broj usluga te njihova dostupnost malim i srednjim poduzetnicima na prostoru Virovitičko-podravske županije; Razvijena prepoznatljivost Mreže inkubatora.

Ukupna vrijednost projekta: 27.907.310,57 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 20.000.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 1. kolovoza 2017. do 1. rujna 2019.

Kontakt osobe za više informacija: Kristina Kucljak, kristina.kucljak@ravidra.hr, 033/800-047