Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda

Naziv projekta: Pozitivne vibracije

Nositelj projekta: VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Projektni partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Virovitica, Gradska razvojna agencija Slatine i Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.

Kratki opis projekta: Projektom Pozitivne vibracije će se kroz dvije godine osnažiti i motivirati 80 pripadnika ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te ojačati svijest o poduzetništvu istih, pružit će se 10 potpora pri samozapošljavanju u iznosu do najviše 75.000,00 kuna kroz projekt. Strategija razvoja ljudskih potencijala VPŽ koja je važeća do 31. 12.2018. kroz projekt će se ocijeniti i ažurirati postojeće analitičke podloge te prilagoditi ciljeve i prioritete Strategije.

Ciljevi projekta: Osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te poticanje poduzetništva kroz edukacije i potpore pri samozapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije; Omogućiti održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva Virovitičko-podravske županije kroz integrirani razvoj, umrežavanje i poticanje veće suradnje u formi regionalnih partnerstva.

Ukupna vrijednost projekta: 1.788.844,96 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.788.844,96 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 14. svibnja 2018. do 13. svibnja 2020.

Kontakt osobe za više informacija: Željka Andrić, zeljka.andric@ravidra.hr, 033/638-267