26. svibnja 2022.

Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“

Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine je 20. svibnja 2022. godine, u sklopu Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini, prijavio „Projekt ulaganja […]
26. svibnja 2022.

Slatina kom d.o.o. u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine prijavio projektni prijedlog za nabavu komunalne opreme

Slatina kom d.o.o. u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine je na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022) Fonda za zaštitu okoliša i […]
25. svibnja 2022.

Prijavljena dva projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Gradska razvojna agencija Slatine pripremila je dva projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. Nositelji projekta su Grad Slatina te Hrvatski Crveni […]
25. svibnja 2022.

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske […]
17. svibnja 2022.

Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba […]