TURIZAM

KORISNE INFORMACIJE

Hrvatska pripada zemljama koje privlače posjetitelje odlikama svog prirodnog prostora i bogatstvom kulturno-povijesne baštine. Među prirodnim atrakcijama najvažnije mjesto imaju more, razvedena obala te mnoštvo otoka, ali i brojne očuvane prirodne plaže, kao i zelenilo i šumovitost velikog dijela teritorija. Bogatstvo hrvatske kulturno-povijesne baštine također čini veliku snagu resursno-atrakcijske osnove Hrvatske. O tome svjedoči veliki broj kulturnih dobara pod zaštitom UNESCO-a te veći broj pojedinačnih građevinskih objekata u dobro očuvanim povijesnim cjelinama hrvatskih gradova/mjesta.

Veliki potencijal danas leži upravo u ruralnom turizmu koji je spoj poljoprivrede i turizma. Današnji turisti željni su odmora, mira, opuštanja u prirodi, povratka u djetinjstvo, a s druge strane žele aktivni odmor i rekreaciju.

Najznačajniji oblik ruralnog turizma je seoski turizam čija je pak najznačajnija i najpopularnija djelatnost agroturizam, tj. obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nude ugostiteljsko-turističke usluge.

Objekti koji se mogu registrirati za obavljanje djelatnosti u seoskom turizmu su:

  • kušaonice,
  • izletišta,
  • apartmani,
  • sobe,
  • ruralne kuće za odmor te
  • kampovi.

Često se postavlja pitanje zašto se baviti ruralnim turizmom. Cilj ruralnog turizma je upoznati turiste s lokalnom gastronomijom, kulturom i običajima. Osim što služi očuvanju prirodne i kulturne baštine, ruralni odnosno seoski turizam potiče gospodarski rast, pomaže očuvanju i otvaranju novih radnih mjesta te na taj način sprječava iseljavanje ruralnih područja.

Sa svrhom razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje natječaje za provedbu tipova operacija:

  • 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i
  • 6.4.1. „ Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Na raspolaganju OPG-ovima te subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) stoji program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ kojeg provodi Ministarstvo turizma.

ISKAZ INTERESA - PRISTUPNICA ZA SURADNJU

Organizacija / institucija / tvrtka / udruga / fizička osoba koja se prijavljuje?

TURIZAM

NATJEČAJI