ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

KORISNE INFORMACIJE

Organizacije civilnog društva (OCD) su organizacijske strukture čiji članovi imaju ciljeve i odgovornosti od općeg interesa te koji djeluju kao posrednici između javnih vlasti i građana. Neke od organizacija civilnog društva su: zaklade, udruge, fundacije, ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.), mjesni odbori. 

Područja djelovanja udruga mogu biti razna: branitelji i stradalnici, demokratska politička kultura, duhovnost, gospodarstvo, hobistička djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, sport, tehnička kultura, zaštita zdravlja, zaštita prirode i okoliša, zaštita spašavanja te ostala područja djelovanja.

Ured za udruge objavio je Vodič za osnivanje udruge koji sadrži savjete, smjernice i iskustva u postupku osnivanja i registracije udruge. Vodič za osnivanje udruge dostupan je ovdje.

Udruge nemaju redovite izvore financiranja i same se snalaze u pronalaženju potrebnih sredstava za rad. Udruge svoje projekte mogu prijaviti na Pozive na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. čiji je cilj pomoći ljudima unaprijediti vještine čime će se lakše integrirati na tržište rada, boriti se protiv siromaštva i socijalne isključenosti te poboljšati učinkovitost javne uprave. Natječaje za financiranje programa i projekata udruga raspisuju gradovi i županije, a natječaji Ureda za udruge i Zaklade za razvoj civilnog društva također su mogući izvor financiranja.

ISKAZ INTERESA - PRISTUPNICA ZA SURADNJU

Organizacija / institucija / tvrtka / udruga / fizička osoba koja se prijavljuje?

ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

NATJEČAJI