15. rujna 2021.

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske Razvojne Agencije Slatine

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:  Odluku o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske Razvojne Agencije Slatine
27. svibnja 2021.

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE Braće Radić 2 33520 SLATINA OIB: 10997718673 KLASA: 112-01/21-01/1 UR.BROJ: 2189/02-07/04-21-2 U Slatini, dana 27. svibnja 2021. godine   OBAVIJEST KANDIDATIMA NA NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO […]
5. svibnja 2021.

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekta – 1 izvršitelj-ica, na neodređeno vrijeme
15. veljače 2021.

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto ravnatelja/ice Gradske razvojne agencije Slatine o održavanju razgovora 

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 112-03/21-01/1 URBROJ: 2189/02-07/05-21-2   Slatina, 15. veljače 2021. godine   Temeljem raspisanog natječaja Gradske razvojne agencije Slatine za zapošljavanje na radno mjesto ravnatelja/ice […]
29. siječnja 2021.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske Razvojne Agencije Slatine
1. listopada 2019.

Obavijest kandidatima iz natječaja za zapošljavanje

Obavijest kandidatima iz natječaja za zapošljavanje:  Obavijest (.PDF)
Skip to content