• Adresa: Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
  • OIB: 10997718673
  • Matični broj: 010054193
  • Osnivač Grad Slatina.
  • Osoba ovlaštena za zastupanje: Jurica Culej

Misija Gradske razvojne agencije Slatine je biti jedan od vodećih inicijatora u jačanju razvoja Grada Slatine te težiti razvoju Grada i okrenuti ga znanju i tehnologijama i proizvodnji novih vrijednosti i djelovati na privlačenju sredstava iz nacionalnih i europskih fondova te drugih izvora sa svrhom razvoja Grada Slatine.

Vizija Gradske razvojne agencije Slatine je aktivno i sustavno podizanje životnog standarda svih građana, povlačenje sredstava iz različitih fondova, a u korist Grada Slatine i njenih građana.