Objavljen Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022)

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici hrvatskoj u 2022. godini
29. travnja 2022.
Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu
2. svibnja 2022.
Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici hrvatskoj u 2022. godini
29. travnja 2022.
Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu
2. svibnja 2022.

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022).

Predmet Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnik sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 66.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja:

  • MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.
  • MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03-1/240-21-8) od 10. ožujka 2021. godine.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (vrijedi za MODEL A i MODEL B) najviše do 1.000.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan, i to:

  • do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
  • do 60 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
  • do 40 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog Javnog poziva su:

  • nabava komunalne opreme i uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada) te provedbe projekta edukacije stanovništva;
  • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti tj. 22. travnja 2022. godine i
  • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A)

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 22. travnja 2022. godine i traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content