Ako želite svoju ideju pretvoriti u projekt koji će biti financiran iz EU i drugih izvora financiranja, za početak je potrebno ispuniti obrazac te postati dio GRAS-ove baze korisnika.

1. ORGANIZACIJA / INSTITUCIJA / TVRTKA / UDRUGA / FIZIČKA OSOBA koja se prijavljuje:

Izaberite jednu opciju s padajućeg izbornika!

ODGOVORNA OSOBA:

PREDMET SURADNJE: