Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici hrvatskoj u 2022. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima
28. travnja 2022.
Objavljen Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022)
2. svibnja 2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima
28. travnja 2022.
Objavljen Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022)
2. svibnja 2022.

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici hrvatskoj u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavilo je 27. travnja 2022. godine Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici hrvatskoj u 2022. godini

Sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnim sadržajima pridonosi podizanju razine kvalitete življenja osoba s invaliditetom jednako kao i društva u cjelini, raznolikosti društva, jačanju kapaciteta zajednice te afirmira njihove kreativne, umjetničke i intelektualne mogućnosti, senzibilizira javnost za umjetnički rad osoba s invaliditetom.

Opći cilj Poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Specifični ciljevi Poziva su:

 • povećanje prilagođenih kulturnih sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta, te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju,
 • uspostavljanje novih modela pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju,
 • poticanje povezivanja i partnerske suradnje organizacija civilnog društva koje djeluju u području umjetnosti i organizacija koje djeluju u području socijalne djelatnosti,
 • poticanje povezivanja i partnerske suradnje organizacija civilnog društva jednako iz područja kulture i umjetnosti kao i iz područja socijalne djelatnosti s ustanovama u kulturi, trgovačkim društvima i ostalim pravnim osobama koje proizvode i distribuiraju kulturne sadržaje,
 • promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Javni poziv potiče partnersku suradnju organizacija različitog područja djelovanja od područja djelovanja predlagatelja (primjeri: udruga građana koja djeluje u području socijalne djelatnosti u partnerstvu s ustanovom u kulturi, umjetnička organizacija u partnerstvu s organizacijom civilnog društva koja djeluje u području socijalne djelatnosti i sl.).

Financirat će se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja programa koji osiguravaju ravnopravno uživanje u kulturi osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju, dostupnost i pristup kulturnim sadržajima, programima vizualnih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti i kulturne baštine.

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj:

 • osiguranje prilagodbe umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju,
 • vidljivost prilagođenih i/ili dostupnih programa za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju
 • promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

Prihvatljivi troškovi su:

 1. honorari voditelja programa,
 2. honorari suradnika zaduženih za razvoj novih ideja i aktivnosti u okviru programa,
 3. naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom programa isplaćene pravnim osobama,
 4. troškovi u vezi s pripremom i provedbom programa, osim izravnih troškova osoblja,
 5. usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 6. nabava računalne i druge opreme neophodne za potrebe provedbe programa,
 7. uređenje i opremanje prostora sukladno potrebama programa,
 8. komunikacijske aktivnosti (izrada promidžbenih AV, tiskanih i drugih materijala; izrada i održavanje mrežnih stranica1, organizacija promidžbenih i informativnih događanja; promidžba programa putem javnih medija),
 9. aktivnosti vezane uz stjecanje novih znanja i vještina kojima se potiče daljnji razvoj novih modela te profesionalni razvoj područja osiguranja pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši je 200.000,00 kuna.

Programi će se provoditi u razdoblju od 12 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora o korištenju sredstava.

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše jedan program u svojstvu nositelja projekta te najviše dva programa u svojstvu partnera na projektu.

Poziv je otvoren od 27.4.2022. godine do 27.5.2022. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content