Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022)
2. svibnja 2022.
Poduzetnički program Nevjerojatni
2. svibnja 2022.
Objavljen Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022)
2. svibnja 2022.
Poduzetnički program Nevjerojatni
2. svibnja 2022.

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je danas, 2. svibnja 2022. godine, Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Prihvatljivi su poduzetnici koji su:

 • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačka društva i obrti) koji su registrirani za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave natječaja,
 • imaju proizvodnju u području djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske i to najmanje dvije godine na dan objave natječaja,
 • preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/primitaka u zadnje dvije fiskalne godine ostvareno je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluga brade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala,
 • ostvarili su pozitivan financijski rezultat za 2021. godinu,
 • imaju najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2021. godine i u travnju 2022. godine,
 • nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja,
 • imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi.

 

Provedbene mjere za koje će se dodjeljivati potpore su:

 1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja:
  • prihvatljiv trošak: jedan stroj ili jedno postrojenje (kotao na biomasu ili sušionica ili parionica ili slično)
  • iznos potpore po korisniku: od 20.000,00 do 1.000.000,00 HRK;
 2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt:
  • prihvatljiv trošak: izgradanja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta,
  • iznos potpore po korisniku: od 50.000,00 do 1.000.000,00 HRK;
 3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju:
  • prihvatljiv trošak: jedan softver/aplikacija ili nadogradnja jednog postojećeg softvera/aplikacije
  • iznos potpore po korisniku: od 10.000,00 do 200.000,00 HRK;
 4. Sudjelovanje na sajmu ili izložbi:
  • prihvatljiv trošak: sudjelovanje na jednom sajmu ili izložbi koje uključuje najam izložbenog prostora, uređenje izložbenog prostora vanjskog pružatelja usluge, transport izložaka vanjskog pružatelja usluge i promidžbeni materijali vezani za nastup na tom sajmu ili izložbi.
  • Iznos potpore po korisniku: od 20.000,00 do 500.000,00 HRK.

Intenzitet potpore iznosi do 70 % od prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava počinje teći 12. svibnja i traje do 31. svibnja 2022. godine.

Skip to content