Objavljen Poziv za dodjelu sredstava “Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

INFOrmator 7/2024
5. srpnja 2024.
INFOrmator 7/2024
5. srpnja 2024.

Objavljen Poziv za dodjelu sredstava “Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je 8. srpnja 2024. godine drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, MF-2024-1-1“ u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda.

Svrha ovog Poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

 • povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju područjima:

 • C: Prerađivačka industrija i
 • D: Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija – odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Jedan prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
 • izgradnja elektrane na biomasu
 • izgradnja elektrane na bioplin
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 33.813.570,33 EUR.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:

 • najniži iznos 100.000,00 EUR
 • najviši iznos 5.000.000,00 EUR

Intenzitet potpore izračunava se za pojedini projekt u skladu sa Programom dodjele državne potpore.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 9. rujna 2024. do 9:00 sati.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content