Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja

Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
18. svibnja 2021.
Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
27. svibnja 2021.
Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
18. svibnja 2021.
Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
27. svibnja 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja

Ciljnu skupinu čine :

  • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
  • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i
  • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Za potporu se mogu kandidirati obrti, obiteljska gospodarstva, trgovačka društva i druge prave osobe u stopostotnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih, čije je sjedište na području RH, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2020. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 28. veljače 2020. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine bila nezaposlena prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem koji podnosi zahtjev.

Iznimno, za potporu se mogu kandidirati podnositelji koji su koristili Mjeru potpore pojedinačnim poslovnim projektima, Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti ili Mjeru potpore za novo zapošljavanje za zapošljavanje ukupno tri osobe iz ciljne skupine iz prethodno provođenih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih zapošljavanju hrvatskih branitelja provođenih u razdoblju od 2004. do 2018. godine ukoliko su opravdali namjenski utrošak i ispunili sve prethodno preuzete ugovorne obveze, a potpora može biti tražena za onoliko osoba za koliko je namjenski utrošak opravdan i za koliko su preuzete ugovorne obveze ispunjene, uz uvjet da je osoba za koju se potpora prethodno korištena još uvijek u radnom odnosu kod podnositelja ili ukoliko podnositelj dokaže da ugovor o radu nije prestao otkazom ili odlukom nadležnog suda.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kn po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznosi potpore ne može prelaziti 150.000,00 kn.

Zapošljavanje osoba iz ciljne skupine podrazumijeva zapošljavanje u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) tijekom 12 mjeseci temeljem sklopljenog ugovora o radu. U slučaju ranijeg prekida radnog odnosa, podnositelj se obvezuje zaposliti drugu osobu iz ciljne skupine do ispunjavanja preuzetnih ugovornih obveza.

Za podnositelje koji su već zaposliti osobe iz ciljne skupine nakon 28. veljače 2020. godine, rok od 12 mjeseci počinje teći od dana dodjele potpore male vrijednosti odnosno od datuma navedenog na ugovoru kojim se regulira korištenje potpore.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu traje od 17. svibnja do 15. lipnja 2021. godine.

Više informacije potražite ovdje.

Skip to content