Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Otvoreno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 73.02. „Obnova poljoprivrednog potencijala“
7. studenoga 2023.
Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničkoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjavanje urbanih područja
21. studenoga 2023.
Otvoreno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 73.02. „Obnova poljoprivrednog potencijala“
7. studenoga 2023.
Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničkoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjavanje urbanih područja
21. studenoga 2023.

Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva.

Cilj Programa je pružiti potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredni proizvođači koji:

  • su upisani u Upisnik poljoprivrednika
  • imaju evidentirane površine pod pšenicom i/ili ječmom i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pirom i/ili raži i/ili uljanom repicom u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima korisnik potpore uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini.

Intenzitet potpore iznosi najviše 135,00 EUR/ha za površine prihvatljive za potporu.

Skip to content