Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničkoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjavanje urbanih područja

Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva
13. studenoga 2023.
Gradska razvojna agencije Slatine svečano obilježila 20. obljetnicu svoga djelovanja
21. studenoga 2023.
Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva
13. studenoga 2023.
Gradska razvojna agencije Slatine svečano obilježila 20. obljetnicu svoga djelovanja
21. studenoga 2023.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničkoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjavanje urbanih područja

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničkoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjavanje urbanih područja.

Sadni materijal u rasadničkoj proizvodnji u smislu ovog Javnog poziva čine:

 1. Šumski reprodukcijski materijal proizveden u rasadnicima subjekata upisanih u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala koje su pogodne za ozelenjavanje urbanih područja i proizvedene iz šumskog sjemena autohtonih stojina ili klonskih sjemenskih plantaža te sadnica drveća pogodnih za pošumljavanje na kršu i priobalju.
 2. Sadnice ukrasnih autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja namijenjenih za ozelenjavanje urbanih područja te pogodnih za sadnju na kršu i priobalju, uzgojenih u rasadnicima subjekata upisanih u Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

 1. Jedinice lokalne samouprave koje su osnivači trgovačkih društava koja proizvode šumske sadnice i sadnice za ozelenjavanje urbanih područja koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
 2. Znanstveni instituti i visoka učilišta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine br. 119/22), a koji su dodatno upisani u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
 3. Trgovačko društvo u javnom sektoru sukladno članku 17. Zakona o šumama i trgovačka društva i druge pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora koji su upisani u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja.

1. MODEL A – jedinice lokalne samouprave, znanstveni instituti i visoka učilišta 

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela i to:

 • do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka
 • do 60 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 • do 40 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH

2. MODEL B – trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora 

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela i to:

 • do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka
 • do 60 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 • do 40 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH

Prihvatljivi troškovi po ovom Javnom pozivu su:

 • proizvodnja reprodukcijskog materijala namijenjenog za ozelenjavanje urbanih područja (drvenaste vrste), a za koje Fond utvrdi da su prihvatljivi,
 • troškovi nabavke opreme, uređaja i strojeva neophodnih za uzgoj sadnica te
 • ostali troškovi koje Fond ocijeni kao opravdane.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija potražite ovdje. 

Skip to content