Program potpore proizvođačima tovnih svinja na e-Savjetovanju

Nova potpora za primarne poljoprivredne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19
9. veljače 2021.
Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto ravnatelja/ice Gradske razvojne agencije Slatine o održavanju razgovora 
15. veljače 2021.
Nova potpora za primarne poljoprivredne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19
9. veljače 2021.
Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto ravnatelja/ice Gradske razvojne agencije Slatine o održavanju razgovora 
15. veljače 2021.

Program potpore proizvođačima tovnih svinja na e-Savjetovanju

Program potpore proizvođačima tovnih svinja ima u cilju pružanje hitne financijske pomoći proizvođačima tovnih svinja zbog iznimnih i dugotrajnih poremećaja na tržištu. Potporom se nastoje sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost proizvođača i očuvati razina primarne proizvodnje prije koronakrize.

 

Za potporu su prihvatljiva grla tovnih svinja koja su:

  • isporučena s farmi upisanih u Jedinstveni registar domaćih životinja na klanje u odobrene objekte za klanje papkara u razdoblju od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o provedbi ovog Programa,
  • imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje,
  • u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja najmanje utvrđene klaoničke težine trupa od 105 kg, te pripadaju u kategorije T1 i T2.

Maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu po korisniku iznosi 750.

 

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja se bave proizvodnjom tovnih svinja. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  • upis u Registar farmi
  • koji su u razdoblju od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o provedbi ovog Programa isporučili tovne svinje s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu.

 

Program potpore dostupan je na portalu e-Savjetovanja do 14. veljače 2021. godine, a možete ga pročitati ovdje.

Skip to content