Nova potpora za primarne poljoprivredne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

HOK uskoro počinje s provedbom ispita za osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju
2. veljače 2021.
esavjetovanja
Program potpore proizvođačima tovnih svinja na e-Savjetovanju
10. veljače 2021.
HOK uskoro počinje s provedbom ispita za osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju
2. veljače 2021.
esavjetovanja
Program potpore proizvođačima tovnih svinja na e-Savjetovanju
10. veljače 2021.

Nova potpora za primarne poljoprivredne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time vezano pad cijena i konačno padom prodaje.

Mjere u provedbi Programa su:

  • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele
  • Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi
  • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača
  • Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka
  • Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina
  • Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

 

Uvjeti prihvatljivosti:

Mjera Uvjeti prihvatljivosti životinje/površine Uvjeti prihvatljivosti korisnika
1

Prihvatljiva su ženska grla upisana u JRDŽ koja:

–          su mesnih pasmina, križanci s mesnim pasminama te izvorne pasmine

–          su kombiniranih pasmina i dolaze s gospodarstava koja nemaju isporuku mlijeka prema otkupljivačima, nemaju djelatnost prerade mlijeka na vlastitom gospodarstvu i nisu po toj osnovi upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

–          imaju registrirano teljenje u JRDŽ u razdoblju od 1.1.2020.-31.12.2020. i prisutna su na gospodarstvu na zadnji dan podnošenja zahtjeva,

Minimalan broj grla prihvatljivih za potporu iznosi 5. a maksimalan 100.

Prihvatljivi korisnici su uzgajivači tovne junadi koji su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja se bave tovnim govedarstvom ili držanjem krava u sustavu krava-tele.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–          upis u Upisnik poljoprivrednika,

–          upis u Registar farmi,

–          upis grla u JRDŽ.

2

Prihvatljiva su muška i ženska grla koja:

–          su razdužena kroz klanje u odobrenim objektima u RH ili kroz izvoz prema podacima u JRDŽ u razdoblju od 1.3.2020.-31.12.2020.

–          nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci u trenutku razduženja,

–          su prisutna na gospodarstvu najmanje 120 dana od dana dolaska na gospodarstvo do dana razduženja,

–          sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a.

Maksimalan broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 1.000.

3

Prihvatljive su krmače koje su na dan 30.11.2020. godine evidentirane u JRDŽ.

Maksimalan broj krmača prihvatljivih za potporu iznosi 1.000.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja drže krmače.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–          upis u Upisnik poljoprivrednika,

–          upis u Registar farmi,

–          u JRDŽ na dan 30.11.2020. ima upisano najmanje 6 krmača,

–          imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine.

4

Prihvatljive su proizvodne površine na kojima se uzgaja jabuka i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini.

Minimalna površina pod jabukama za potporu iznosi 1,0 ha.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja se bave uzgojem jabuka, mandarina te krumpira.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–          upisani su u Upisnik poljoprivrednika,

–          podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod jabukama i/ili mandarinama i/ili krumpirom u 2020. godini.

Dodatni uvjeti po mjerama:

–          za Mjeru 4.: u razdoblju od 1.8.2020. do 31.12.2020. stavili su na tržište najmanje 15 t/ha jabuke,

–          za Mjeru 5.: u razdoblju od 1.9.2020. do 31.12.2020. stavili su na tržište najmanje 7,5 t/0,5 ha mandarine,

–          za Mjeru 6.: u razdoblju od 1.9.2020. do 31.12.2020. stavili su na tržište najmanje 40 t/ha krumpira.

5

Prihvatljive su proizvodne površine na kojima se uzgaja mandarina i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini.

Minimalna površina pod mandarinama za potporu iznosi 0,5 ha.

6

Prihvatljive su proizvodne površine na kojima se uzgaja krumpir i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini.

Minimalna površina pod krumpirom za potporu iznosi 2,0 ha.

 

Iznos potpore za Mjeru 1, Mjeru 2 i Mjeru 3 utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu.

Jedinični iznos potpore za Mjeru 4, Mjeru 5 i Mjeru 6 utvrđuje se sukladno površinama pod jabukom, mandarinom i krumpirom evidentiranima u ARKOD sustavu temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu razmjerno isporučenim količinama, ali ne više od 5.000,00 HRK/ha.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 100.000,00 EUR.

Zahtjev za potporu podnosi se od 10. veljače do 5. ožujka 2021. godine putem AGRONET-a.

Skip to content