Prijavljen projekt “Uspostava reciklažnog dvorišta u Gradu Slatini”

GRAS dobitnik Zahvalnice Grada Slatine
4. rujna 2023.
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.
8. rujna 2023.
GRAS dobitnik Zahvalnice Grada Slatine
4. rujna 2023.
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.
8. rujna 2023.

Prijavljen projekt “Uspostava reciklažnog dvorišta u Gradu Slatini”

Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine 4. rujna 2023. godine prijavio je projekt “Uspostava reciklažnog dvorišta u Gradu Slatini” na Poziv “Uspostava reciklažnih dvorišta”, kod Poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04 kojeg je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj projekta je povećati stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada osiguravanjem potrebne infrastrukture i provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti radi smanjenja količine otpada koji se odlaže na Odlagalištu Radosavci. Godinu dana nakon upisa reciklažnog dvorišta u Evidenciju reciklažnih dvorišta predviđa se prikupljanje minimalno 97,50 tona odvojeno sakupljenog otpada. Ciljane skupine projekta čine Grad Slatina i Slatina Kom d.o.o. Uspostavom reciklažnog dvorišta u gradu Slatini povećat će se dostupnost javne usluge odvojenog sakupljanja komunalnog otpada čime će doći do povećanja količina odvojeno sakupljenog otpada, a smanjit će se i pojava divljih odlagališta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 812.144,45 EUR, a predviđeno je sufinanciranje od 85 %, odnosno u iznosu od 690.322,79 EUR.

Skip to content