Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

Prijavljen projekt “Uspostava reciklažnog dvorišta u Gradu Slatini”
4. rujna 2023.
Otvoreno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda
12. rujna 2023.
Prijavljen projekt “Uspostava reciklažnog dvorišta u Gradu Slatini”
4. rujna 2023.
Otvoreno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda
12. rujna 2023.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

  •   P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

b) Lokalni i regionalni programi za mlade

c) Mladi i održivi razvoj zajednice

d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

  •  P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade

b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

c) Centri za mlade

  •   P.3. Mladi u ruralnim sredinama
  •   P.4. Prevencija nasilja nad i među mladi
  •   P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 1.865.250,00 eura, a ukupna vrijednost pojedinog projekta ovisi o prioritetnom području u okviru kojeg se prijavljuje projekt.

Poziv je otvoren od 8. rujna do 9. listopada 2023. godine.

Više informacija te natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Skip to content