Otvoreno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.
8. rujna 2023.
Moratorij za Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj
20. rujna 2023.
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.
8. rujna 2023.
Moratorij za Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj
20. rujna 2023.

Otvoreno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je i poslalo na e-savjetovanje Prijedlog pravilnika za četiri intervencije i to ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu te obnovljive izvore energije:

 • 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije
 • 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda
 • 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima.

 

 

73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi korisnici su:

1. fizičke i pravne osobe te proizvođačke organizacije koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 do 250.000 EUR SO
  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (mladi poljoprivrednici mogu biti upisani i kraće)
  • fizička osoba mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće

2. fizičke i pravne osobe te proizvođačke organizacije registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • u rangu su mikro, malog i srednjeg poduzeća
  • registrirane su za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili ne životinjskog podrijetla najmanje godinu dana

Prihvatljivi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • pravna osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • mladi poljoprivrednik i proizvođačka organizacija mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • fizička osoba mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće
 • mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija, bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000,00 EUR do 300.000,00 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 65 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici.

 

73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi korisnici su:

 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

 • mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća veću od 10.000 EUR SO, odnosno veću od 15.000 EUR SO za ostale sektore, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga
 • mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, korisnik mladi poljoprivrednik može biti upisan i kraće od godinu dana
 • imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje ukoliko je riječ o pravnoj osobi
 • mladi poljoprivrednici i proizvođačke organizacije moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenje zahtjeva za potporu
 • fizička osoba mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće
 • mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • uvođenje biosigurnosnih mjera (kao što su ograde koje ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji (vrata, zavjese, tuneli, oprema za dezinfekciju), objekti/prostorije za dezinfekciju osoba/gospodarskih vozila, objekti/prostorije za skladištenje i rukovanje hranom za životinje, objekti/prostorije za kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih vozila/poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova unutar poljoprivrednog gospodarstva, silosi za stočnu hranu)
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 • izgradnja i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija, bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe.

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000,00 EUR do 2.000.000,00 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi:

 • 65 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici
 • 100 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta za ulaganja u preventivne mjere (uvođenje biosigurnosnih mjera)

 

73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljivi korisnici su:

 1. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda koja je predmet ulaganja najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i upisane u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili ne životinjskog podrijetla ili
 2. fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda koja je predmet ulaganja, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, izuzev mladih poljoprivrednika koji u Upisniku poljoprivrednika mogu biti i kraće od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ili
 3. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • pravna osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • korisnik mladi poljoprivrednik i korisnik proizvođačka organizacija mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • fizička osoba mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće
 • mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu proizvoda Priloga I. Ugovoru s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađenih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom infrastrukturom
 • gospodarska vozila, strojevi i oprema
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje laboratorija na gospodarstvu za vlastite potrebe
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000,00 EUR do 3.000.000,00 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do:

 • 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici
 • 85 % za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

 

73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO, odnosno od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za ostale sektore
 • upisani su u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji u Upisniku poljoprivrednika mogu biti i kraće
 • imaju podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • nisu bili u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000,00 EUR do 30.000,00 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 85 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Savjetovanje je otvoreno do 26. rujna 2023. godine te mu možete pristupiti putem poveznice.

Skip to content