Na e-Savjetovanju su objavljena dva nacrta natječaja za provedbu TOP-a 4.1.1. – za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice te za ulaganja u sektor mliječnog govedarstva
3. siječnja 2022.
Potpora za proširenje poslovanja
4. siječnja 2022.
Na e-Savjetovanju su objavljena dva nacrta natječaja za provedbu TOP-a 4.1.1. – za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice te za ulaganja u sektor mliječnog govedarstva
3. siječnja 2022.
Potpora za proširenje poslovanja
4. siječnja 2022.

Potpora za samozapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je nove uvjete Potpore za samozapošljavanje.

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju HZZ-a za pokrivanje troškova osnivanja i započinjanja poslovanja poslovnog subjekta sljedećih organizacijskih oblika – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika:

1. SKUPINA – do 120.000,00 kn 

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema NKD-u:

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05 – 09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36 – 39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci 41 – 43)

2. SKUPINA – do 80.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema NKD-u:

 • (G) trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) prijevoz i skladištenje
 • (I) djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) informacije i komunikacije
 • (Q) djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim 69.1)
 • (N) administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 77, 78 i 79)
 • (P) obrazovanje
 • (S) ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Za podnositelje zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima ZELENOG ILI DIGITALNOG RADNOG MJESTA, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom, iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta te se tako Potpora za samozapošljavanje može dodijeliti za dvije skupine korisnika:

1. SKUPINAdo 150.000,00 kn (iste djelatnosti kao prethodno navedene isključujući (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09))

2. SKUPINA – do 110.000,00 kn (iste djelatnosti kao prethodno navedene).

Poslodavac je u tom slučaju dužan 20.000,00 kn od ukupnog iznosa potpore utrošiti na aktivnosti koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu. Indikativnu listu zelenih proizvoda/usluga možete pogledati ovdje.

Potpora za samozapošljavanje neće se dodjeljivati djelatnostima sezonskog karaktera te djelatnostima vezanima isključivo uz turističku sezonu.

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 1. fiksnog iznosa (bez potrebe pravdanja – inicijalni troškovi osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškovi rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme, troškovi knjigovodstva, troškovi zakupa poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično) te
 2. varijabilnog iznosa (kupnja nove opreme poput strojeva, tehnika, alata, informatičke opreme, kupnja ili zakup licenciranih IT programi, kupnja novih prijevoznih sredstva, kupnja sirovina i potrošnog materijala te kupnja franšiza).

Ako više nezaposlenih osoba zajednički osnuju i započnu s poslovanjem novog poslovnog subjekta odnosno nastave s poslovanjem subjekta kojeg su preuzeli, na utvrđeni iznos potpore dodijelit će se dodatni fiksni iznos od 30.000,00 kn. U slučaju da se više osoba udružuje u poslovni subjekt, potpora se može odobriti samo za dvije nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a. Udruživanje korisnika Potpore za samozapošljavanje ne mogu koristiti korisnici Potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno.

Novootvoreni poslovni subjekt mora poslovati minimalno 24 mjeseca te ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore što se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije najkasnije do 31.10.2022. godine ili do utroška osiguranih sredstava. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NASA sustava e – građani.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content