Potpora za proširenje poslovanja

Potpora za samozapošljavanje
4. siječnja 2022.
Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage
4. siječnja 2022.
Potpora za samozapošljavanje
4. siječnja 2022.
Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage
4. siječnja 2022.

Potpora za proširenje poslovanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je nove uvjete Potpore za proširenje poslovanja.

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti poslovnom subjektu kojemu je već dodijeljena Potpora za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele, a pod uvjetom da su ugovorne obveze po dodijeljenoj Potpori za samozapošljavanje istekle te da je poslovni subjekt dokazao da je ispunio sve obveze prema HZZ-u. Kod poslovnog subjekta mora postojati kontinuitet poslovanja i zaposlenosti samozaposlene osobe u punom radnom vremenu.

Proširenje poslovanja znači otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona.

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za novog zaposlenika obvezna stavka troškovnika. Podnositelj zahtjeva obvezan je prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, HZZ-u dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s nezaposlenom osobom prijavljenom u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi HZZ.

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti za dvije skupine korisnika:

1. SKUPINA – do 100.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema NKD-u:

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05 – 09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36 – 39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci 41 – 43)

2. SKUPINA – do 70.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema NKD-u:

 • (G) trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) prijevoz i skladištenje
 • (I) djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) informacije i komunikacije
 • (Q) djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim 69.1)
 • (N) administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 77, 78 i 79)
 • (P) obrazovanje
 • (S) ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Prihvatljivi troškovi su:

 • doprinosi za novozaposlenog radnika za 11 mjeseci (obvezan trošak),
 • kupnja opreme neophodne za obavljanje djelatnosti (strojevi, tehnika, alati, informatičke oprema i dr.),
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa,
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti),
 • kupnja sirovina i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti te
 • kupnja franšiza.

Potpora za proširenje postojećeg poslovanja dodjeljuje se na razdoblje od 12 mjeseci te pojedinom poslovnom subjektu može biti dodijeljena isključivo jednom.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije najkasnije do 31.10.2022. godine ili do utroška osiguranih sredstava. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content