Na e-Savjetovanju su objavljena dva nacrta natječaja za provedbu TOP-a 4.1.1. – za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice te za ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Objavljen Natječaj za tip operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“
31. prosinca 2021.
Potpora za samozapošljavanje
4. siječnja 2022.
Objavljen Natječaj za tip operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“
31. prosinca 2021.
Potpora za samozapošljavanje
4. siječnja 2022.

Na e-Savjetovanju su objavljena dva nacrta natječaja za provedbu TOP-a 4.1.1. – za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice te za ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. na e-Savjetovanju:

 • Nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice,
 • Nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva.

 

Ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru ratarstva i stočarstva.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ,
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi).

Troškovi prihvatljivi za sufinanciranje su troškovi građenja/rekonstrukcije i opremanja objekata za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 2.000.000,00 EUR,
 • do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 %, a može se povećati za dodatnih 20 % u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

 

Ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

Troškovi prihvatljivi za sufinanciranje su troškovi građenja/rekonstrukcije i opremanja objekata za držanje životinja te troškovi nabave poljoprivredne mehanizacije za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 1.000.000,00 EUR
 • do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 %, a može se povećati za dodatnih 20 % u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

 

Na e-Savjetovanju možete sudjelovati do 14. siječnja 2022. godine putem sljedećih poveznica:

e-Savjetovanje za TOP 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

e-Savjetovanje za TOP 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Skip to content