Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage

Potpora za proširenje poslovanja
4. siječnja 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja startup poduzetništva u Virovitičko-podravskoj županiji
4. siječnja 2022.
Potpora za proširenje poslovanja
4. siječnja 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja startup poduzetništva u Virovitičko-podravskoj županiji
4. siječnja 2022.

Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je novu mjeru Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage. Riječ je podmjeri Potpore za samozapošljavanje. Više o Potpori za samozapošljavanje možete pogledati ovdje.

Cilj mjere je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografskim oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorkog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (EGP).

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustvo koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP.

Ciljane skupine su:

1. hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a, neovisno o razini obrazovanja, koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavaju se kroz mjeru Potpora za samozapošljavanje unutar 6 mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta.

Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 1.1.2022. godine, a do podnošenja zahtjeva za potporu male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.

Hrvatski državljani povratnici iz zemalja EGP moraju imati odjavljeno prebivalište u RH najmanje 12 mjeseci. Za datum povratka uzima se datum prijave prebivališta, a koji ne može biti prije 1.1.2022. godine.

2. korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji se izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinca lokalne i područje (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 2. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 1.1.2022., a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.

Visina subvencije za osobe iz 1. ciljane skupine iznosi dodatnih 50.000,00 kn, a za osobe iz 2. ciljane skupine 25.000,00 kn.

Detaljnije informacije o mjeri Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage možete pogledati na poveznicama povratak u RH i preseljenje unutar RH.

Skip to content