Obrtna sredstva HBOR-a za ruralni razvoj

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina
9. srpnja 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu
13. srpnja 2020.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina
9. srpnja 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu
13. srpnja 2020.

Obrtna sredstva HBOR-a za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om u cilju ublažavanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 omogućilo korištenje povoljnijih sredstava financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj s namjerom otklanjanja nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranju tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja) za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Korisnici kredita su mikro, mali i srednji poduzetnici (OPG-i u sustavu PDV-a, šumoposjednici, obrti, trgovačka društva, zadruge, proizvođačke organizacije) čije se poslovanje odvija u okvira Mjera 4.1., 4.2. i 8.6. te mikro i mali poduzetnici koji razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost u okviru Mjere 6.4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Uz njih, prihvatljivi korisnici su i vinari i vinogradari.

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju teškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.

Kredit je namijenjen za financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje te za financiranja tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama te PDV-a).

Iznos kredita: od 190.000,00 HRK do 1.520.000,00 HRK

Kamatna stopa: 0,50 % godišnje, fiksna

Valuta kredita: kunski kredit

Rok i način korištenja: do 3 mjeseca, jednokratno ili sukcesivno

Rok otplate:

  • do 3 godine, uključujući poček do 6 mjeseci za iznose kredita do 760.000,00 HRK
  • do 5 godina, uključujući poček do 6 ili do 12 mjeseci za iznose kredita iznad 760.000,00 HRK

Način otplate: u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama

Instrumenti osiguranja: zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita.

Skip to content