Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu
30. kolovoza 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja
6. rujna 2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu
30. kolovoza 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja
6. rujna 2022.

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva udruge mladih i za mlade da sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih.

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prijavitelji mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
a) Informativni centri za mlade
b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
c) Centri za mlade

P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju
P.4. Mladi u ruralnim sredinama
P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom
P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano 11.000.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 75.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 03. listopada 2022. godine u 12 sati.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content