Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu
2. rujna 2022.
Objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu
12. rujna 2022.
Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu
2. rujna 2022.
Objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu
12. rujna 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja.

Cilj Javnog poziva je otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

Ciljnu skupinu Programa čine:

  • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
  •  nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i
  • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Za potporu se mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2021. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 15. lipnja 2021. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva odnosno najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj nakon 15. lipnja 2021. godine.

Zapošljavanje osobe iz ciljne skupine podrazumijeva zapošljavanje u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) tijekom 12 mjeseci temeljem sklopljenog ugovora o radu. Za podnositelje koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 15. lipnja 2021. godine, rok od 12 mjeseci počinje teći do dana dodjele potpore odnosno od datuma navedenog na ugovoru kojim se regulira korištenje potpore.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kn po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćeni iznos potpore ne može prelaziti 150.000,00 kn.

Prednost imaju podnositelji (vlasnici obrta i trgovačkih društava, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i upravitelji zadruga):

  1. koji ujedno i sami imaju priznat status osobe iz ciljne skupine,
  2. čije je sjedište i djelovanje na području jedinice lokalne samouprave koja ima status potpomognutog područja odnosno područja ispod prosjeka razvijenosti RH te
  3. čije je sjedište i djelovanje na potresom pogođenim područjima na kojima je proglašena katastrofa u 2020. godini.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu traje od 1. do 30. rujna 2022. godine, a svi će zahtjevi biti riješeni do kraja 2022. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content