Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu

Objavljen Javni natječaj za provedbu programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2022. godinu
25. kolovoza 2022.
Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu
2. rujna 2022.
Objavljen Javni natječaj za provedbu programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2022. godinu
25. kolovoza 2022.
Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu
2. rujna 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje:

  • u svom posjedu imaju objekt u kojem se svinje drže na otvorenom koji je registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja,
  • gospodarstvo je u JRDŽ označeno kao gospodarstvo koje drži svinje na otvorenom i ima dodijeljenu kategoriju 4 u odnosu na biosigurnost,
  • imaju odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora,
  • proveden je veterinarski pregled gospodarstva koja drže svinje na otvorenom.

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda, za stvarno nastalu kupnju materijala za postavljanje dvostrukih ograda, a dokazuje se isključivo izdanim računima.

Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80 % od prihvatljivih troškova, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po gospodarstvu je 20.000,00 HRK.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 3. listopada 2022. godine.

Skip to content