Objavljen Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini

Objavljen natječaj za tip operacije 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša
12. travnja 2023.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za 2023. godinu
17. travnja 2023.
Objavljen natječaj za tip operacije 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša
12. travnja 2023.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za 2023. godinu
17. travnja 2023.

Objavljen Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini.

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane ili se predlažu za financiranje zbog posebnih okolnosti, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu.

Prihvatljive aktivnosti/potrebe za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

  • koje se iz opravdanih razloga nisu mogle uredno planirati i/ili se ne mogu financirati putem redovnih javnih poziva Ministarstva u tekućoj proračunskoj godini, što udruga u prijavi mora detaljno obrazložiti, a od značaja su i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata i,
  • potpora udruzi radi stabilizacije i mogućnosti nastavka rada i djelovanja, a ukoliko su iscrpljene druge mogućnosti što udruga mora u prijavi detaljno obrazložiti.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše jednu prijavu.

Na Poziv se mogu dostaviti prijave za financiranje/sufinanciranje aktivnosti i potreba koje se provode, odnosno nastale su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Financijska potpora za aktivnost/potrebu može pojedinačno iznositi do najviše 1.000,00 eura/7.534,50 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je do 2. prosinca 2023. godine.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content