Objavljen natječaj za tip operacije 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva u 2023. godini
7. travnja 2023.
Objavljen Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini
12. travnja 2023.
Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva u 2023. godini
7. travnja 2023.
Objavljen Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini
12. travnja 2023.

Objavljen natječaj za tip operacije 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Prihvatljivi korisnici su:

  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili
  • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
  • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljivi troškovi su:

  • kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
  • kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
  • izgradnja novih i obnova postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta.

Visina javne potpore:

  • najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400,00 EUR
  • najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 5. svibnja 2023. godine od 12:00 sati do 7. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati.

Skip to content