Objavljen Natječaj za tip operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
30. prosinca 2021.
Na e-Savjetovanju su objavljena dva nacrta natječaja za provedbu TOP-a 4.1.1. – za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice te za ulaganja u sektor mliječnog govedarstva
3. siječnja 2022.
Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
30. prosinca 2021.
Na e-Savjetovanju su objavljena dva nacrta natječaja za provedbu TOP-a 4.1.1. – za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice te za ulaganja u sektor mliječnog govedarstva
3. siječnja 2022.

Objavljen Natječaj za tip operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 koji mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju Obrtu mora područje C, odjeljak 16 biti pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, a pravnim osobama mora biti glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 %.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 15. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 5. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

Skip to content