Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
30. prosinca 2021.
Objavljen Natječaj za tip operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“
31. prosinca 2021.
Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
30. prosinca 2021.
Objavljen Natječaj za tip operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“
31. prosinca 2021.

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • 1.000.000 EUR
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 %, a može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima,
 3. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi građenja/rekonstrukcije objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • troškovi građenja/rekonstrukcije postrojenja/prostora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • troškovi građenja/rekonstrukcije objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe,
 • opći troškovi,
 • nematerijalni troškovi.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 27. travnja 2022. godine do 12:00 sati.

Skip to content