Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”
17. svibnja 2022.
Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.
25. svibnja 2022.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”
17. svibnja 2022.
Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.
25. svibnja 2022.

Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova za četiri tipa i devet načina izvođenja konverzije:

A) Konverzija listačama na kontinentu

  • Sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom
  • Sjetva sjemena uz ograđivanje zaštitnom ogradom
  • Sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice

B) Konverzija četinjačama na kontinentu

  • Sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom
  • Sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice

C) Konverzija listačama na kršu

  • Sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom
  • Sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice

D) Konverzija četinjačama na kršu

  • Sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom
  • Sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 45.000.000,00 HRK.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša do 700.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore je 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content