Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”

Natječaj za tip operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”
16. svibnja 2022.
Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
17. svibnja 2022.
Natječaj za tip operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”
16. svibnja 2022.
Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
17. svibnja 2022.

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada” (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01).

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

A) Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta,
Ili
B) izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE  u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata  i bioplina,  odnosno biogoriva.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 354.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
  • najviši iznos 100.000.000,00 HRK

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava NPOO-a, ovisno o veličini poduzeća Prijavitelja i kategorijama postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, izračunava se u skladu s Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i iznosi kako slijedi:

Tablica 2.a     Maksimalni intenziteti potpore za sva područja RH osim Grada Zagreba

Maksimalni intenzitet potpore iz NPOO-a prema veličini poduzeća
Kategorija postrojenja Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Program i
vrsta potpore
Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova 50% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada
Postrojenje za  proizvodnju energije iz OIE 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE
65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja

Tablica 2.b     Maksimalni intenziteti potpore za područje Grada Zagreba

Maksimalni intenzitet potpore iz NPOO-a prema veličini poduzeća
Kategorija postrojenja Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Velio poduzeće Program i
vrsta potpore
Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada 60 % prihvatljivih troškova 50 % prihvatljivih troškova 40 % prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada
Postrojenje za  proizvodnju energije iz OIE 70 % prihvatljivih troškova 60 % prihvatljivih troškova 50 % prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE
55 % prihvatljivih troškova 45 % prihvatljivih troškova 35 % prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopada 2023. do 14:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o Pozivu pronađite OVDJE.

Skip to content