Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
17. svibnja 2022.
Prijavljena dva projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“
25. svibnja 2022.
Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
17. svibnja 2022.
Prijavljena dva projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“
25. svibnja 2022.

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.

Na Javni poziv mogu se javiti:

  • djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • djeca HRVI iz Domovinskog rata,
  • djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata,
  • djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrni suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru te
  • HRVI iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelji iz Domovinskog rata (osobno).

Sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023. odnosi se na povrat sredstava do iznos od najviše 2.000,00 kn, a koje je polaznik/ca pripremnog tečaja uplatio/la pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti – organizatoru pripremnog tečaja.

Djeca smrtno stradalih i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu ostvariti pravo na povrat troškova jednog pripremnog tečaja bez obzira na ostvarene redovite novčane prihode mjesečno po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.

HRVI iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca HRVI iz Domovinskog rata, djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru mogu ostvariti pravo na povrat troškova jednog pripremnog tečaja pod uvjetom da redoviti prihodi, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 80 % od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj odnosno 2.660,80 kn po članu kućanstva.

Javni poziv otvoren je do 22. srpnja 2022. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content