Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2023. godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu
17. siječnja 2023.

Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2023.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2023. godinu, dana 16. siječnja 2023. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2023. godinu.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 55.000,00 eura, a financirat će se najviše 20 projekata.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 100,00 eura, a najveći 2.600,00 eura.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

  1. Aktivnosti usmjere na razvoj znanosti i tehničke kulture,
  2. Aktivnosti usmjerene na inovacije i suvremene tehnologije,
  3. Rad sa djecom i mladima u području znanosti i tehničke kulture,
  4. Rad na usvajanju znanja i novih tehnologija.

Pod prijaviteljima projekta na ovaj Natječaj podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge u kulturi registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje tehničke kulture i imaju prijavljeno sjedište na području Grada Slatine.

Jedan prijavitelj može na ovaj Natječaj prijaviti najviše 2 projekta.

Prijave na Natječaj podnose se do 15. veljače 2023. godine.

Obveznu dokumentaciju prijave kao i više informacija o Natječaju potražite OVDJE.

Skip to content