Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu

Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini
20. siječnja 2023.
Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini
20. siječnja 2023.

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2023.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2023. godinu u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u području športa za 2023.godinu nadležnost prenosi na  Zajednicu športskih udruga Slatina.

Zajednica športskih udruga Slatina dana 16. siječnja 2023. godine objavljuje Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023.godinu.

Svaka udruga je dužna prijaviti se i podnijeti zahtjev za financiranje svojih programskih djelatnosti najkasnije do 15. veljače 2023. godine.

Prijave se podnose na posebnim obrascima:

  1. Obrazac za programe i projekte u sportu – OPS
  2. Obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obaveznu dokumentaciju:

  • Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
  • izvadak iz Registra neprofitnih organizacija,
  • obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Grada Slatine (www.slatina.hr) šalju ili neposredno predaju, u pisarnicu Grada Slatine na sljedeću adresu:

GRAD SLATINA
Trg svetog Josipa 10
33520 Slatina
Za Zajednicu športskih udruga Slatina
„Javni poziv za financiranje programa udruga u športu – ne otvaraj“
do 15. veljače 2023. u 14:00 sati

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content