Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2022. godinu
9. veljače 2022.
Objavljen Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022.
9. veljače 2022.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2022. godinu
9. veljače 2022.
Objavljen Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022.
9. veljače 2022.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2022. godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2022. godinu, dana 09. veljače 2022. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga  iz ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kn, a financirat će se najviše 26 projekata.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn, a najveći 20.000,00 kn.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

  1. Aktivnosti usmjerene ka povećanju turističke ponude kroz manifestacije i priredbe,
  2. Rad s djecom i mladima na poticanju zdravog življenja i razvoju športske kulture,
  3. Rad s djecom i mladima na razvoju športskih aktivnosti među mladima koje doprinose borbi protiv opojnih droga te ranog i prekomjernog pijenja alkohola,
  4. Rad s djecom i mladima u području ostalih društvenih djelatnosti,
  5. Aktivnosti koje doprinose poticanju domoljublja i promicanju zavičajnih vrijednosti,
  6. Aktivnosti koje doprinose očuvanju sjećanja i odavanju počasti žrtvama svih totalitarnih režima,
  7. Aktivnosti koje doprinose promociji i upoznavanju običaja i tradicije,
  8. Aktivnosti koje doprinose ruralnom razvoju na području Grada Slatine,
  9. Aktivnosti koje nisu obuhvaćene drugim prioritetnim područjima.

Pod prijaviteljima projekta na ovaj Natječaj podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje ostalih društvenih djelatnosti i imaju prijavljeno sjedište na području Grada Slatine.

Jedan prijavitelj može na ovaj Natječaj prijaviti najviše 2 projekta.

Prijave na Natječaj podnose se do 11. ožujka 2022. godine.

Obveznu dokumentaciju prijave kao i više informacija o Natječaju potražite OVDJE.

Skip to content