Objavljen Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu
9. veljače 2022.
Poziv na anketiranje uzgajivačima konja, ovaca i koza te goveda u sustavu krava-tele
10. veljače 2022.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu
9. veljače 2022.
Poziv na anketiranje uzgajivačima konja, ovaca i koza te goveda u sustavu krava-tele
10. veljače 2022.

Objavljen Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022. kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Cilj natječaja je poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova.

Prihvatljive su police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2022. godine te police osiguranja čiji je početak osiguranja bio u 2021., a datum isteka osiguranja je u 2022. godini uz uvjet da je polica važeća u trenutku prijave na natječaj. Prihvatljive su i višegodišnje police osiguranja, no prihvatljiv trošak premije osiguranja odnosi se samo za jednogodišnje osigurateljno razdoblje i to za 2022. godinu.

Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70 % prihvatljive premije osiguranja.

Natječaj je otvoren do raspodjele sredstava, a najkasnije do 15. studenoga 2022. godine.

Skip to content