Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2022. godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2022. godinu
9. veljače 2022.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu
9. veljače 2022.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2022. godinu
9. veljače 2022.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu
9. veljače 2022.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2022. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2022. godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2022. godinu, dana 09. veljače 2022. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2022. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 110.000,00 kn, a financirat će se najviše 20 projekata.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn, a najveći 20.000,00 kn.

Prijave se podnose u okviru sljedećih područja:

  1. Zaštita mentalnog zdravlja i kreativni rad s djecom i mladima,
  2. Prevencija ranog i prekomjernog pijenja alkohola te potpora liječenju alkoholičara kroz nove kreativne pristupe,
  3. Podrška obiteljima u životnim teškoćama i obiteljima s većim brojem djece,
  4. Senzibiliziranje javnosti za problematiku slijepih i osoba s invaliditetom te poboljšanje kvalitete njihovog življenja,
  5. Senzibiliziranje javnosti za problematiku starijih osoba i poboljšanje kvalitete njihovog življenja,
  6. Programi zdravog načina življenja i prevencija nastanka bolesti.

Pod prijaviteljima projekta na ovaj Natječaj podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i koje imaju prijavljeno sjedište na području Grada Slatine kao i udruge socijalne skrbi i zdravstvene zaštite koje imaju sjedište u Virovitičko-podravskoj županiji, a okupljaju članstvo s područja Grada Slatine.

Jedan prijavitelj može na ovaj Natječaj prijaviti najviše 2 projekta.

Prijave na Natječaj podnose se do 11. ožujka 2022. godine.

Obveznu dokumentaciju prijave kao i više informacija o Natječaju potražite OVDJE.

Skip to content