Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu

Potpora za samozapošljavanje HZZ-a za 2023. godinu
13. siječnja 2023.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Potpora za samozapošljavanje HZZ-a za 2023. godinu
13. siječnja 2023.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2023. godinu
17. siječnja 2023.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2023.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2023. godinu, dana 16. siječnja 2023. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 30.000,00 eura, a financirat će se najviše 20 projekata.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 100,00 eura, a najveći 2.600,00 eura.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

  1. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
  2. Aktivnosti obilježavanja obljetnica i datuma vezanih uz samostalnost i suverenitet Republike Hrvatske i komemoracijske aktivnosti,
  3. Branitelji i stradalnici Domovinskog rata,
  4. Aktivnosti obilježavanja obljetnica i datuma značajnih za Grad Slatinu,
  5. Jačanje kapaciteta udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata te institucionalna podrška udrugama.

Pod prijaviteljima projekta na ovaj Natječaj podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata koje imaju prijavljeno sjedište na području Grada Slatine kao i udruge proistekle iz Domovinskog rata koje imaju sjedište u Virovitičko-podravskoj županiji , a okupljaju članstvo s područja Grada Slatine.

Jedan prijavitelj može na ovaj Natječaj prijaviti najviše 2 projekta.

Prijave na Natječaj podnose se do 15. veljače 2023. godine.

Obveznu dokumentaciju prijave kao i više informacija o Natječaju potražite OVDJE.

Skip to content