Potpora za samozapošljavanje HZZ-a za 2023. godinu

Gradska razvojna agencija Slatine održala edukativnu prezentaciju o izvorima mogućih financiranja poduzetnika
13. siječnja 2023.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu
17. siječnja 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine održala edukativnu prezentaciju o izvorima mogućih financiranja poduzetnika
13. siječnja 2023.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu
17. siječnja 2023.

Potpora za samozapošljavanje HZZ-a za 2023. godinu

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je nove uvjete Potpore za samozapošljavanje.

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju HZZ-a za pokrivanje troškova osnivanja i započinjanja poslovanja poslovnog subjekta sljedećih organizacijskih oblika – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

1. SKUPINA – do 15.000,00 €

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci 41 – 43)

2. SKUPINA – do 10.000,00 €

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • (J) informacije i komunikacije

3. SKUPINA – do 7.000,00 €

 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36 – 39)
 • (G) trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) prijevoz i skladištenje
 • (I) djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim 69.1)
 • (Q) djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 77, 78 i 79)
 • (P) obrazovanje
 • (R) umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Za podnositelje zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima ZELENOG ILI DIGITALNOG RADNOG MJESTA, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom, iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta te se tako Potpora za samozapošljavanje može dodijeliti za sljedeće skupine korisnika:

1. SKUPINA– do 20.000,00 € (iste djelatnosti kao prethodno navedene)

2. SKUPINA – do15.000,00 € (iste djelatnosti kao prethodno navedene)

3. SKUPINA – do 10.000,00 € (iste djelatnosti kao prethodno navedene)

Poslodavac je dužan utrošiti 3.000,00 € od varijabilnog iznosa potpore za troškove koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom.

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 1. fiksnog iznosa (inicijalni troškovi osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškovi rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme, troškovi knjigovodstva, troškovi zakupa poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično) te
 2. varijabilnog iznosa (kupnja nove opreme poput strojeva, tehnika, alata, informatičke opreme, kupnja ili zakup licenciranih IT programi, kupnja novih prijevoznih sredstva te kupnja franšiza).

Fiksni dio potpore iznosi 5.000,00 €.

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostali troškovi koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Novootvoreni poslovni subjekt mora poslovati minimalno 24 mjeseca te ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore što se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije najkasnije do 30.9.2023. godine ili do utroška osiguranih sredstava. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NASA sustava e – građani.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content