Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Čitanjem do uključivog društva
29. prosinca 2020.
Potpora za samozapošljavanje i Potpora za proširenje poslovanja
4. siječnja 2021.
Čitanjem do uključivog društva
29. prosinca 2020.
Potpora za samozapošljavanje i Potpora za proširenje poslovanja
4. siječnja 2021.

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.

Status: otvoreno od 23.12.2020. do 31.3.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 18.1.2021. godine u 9:00 sati.

Prijavitelji: dječji vrtići, jedinice lokalne samouprave (JLS)

Vrijednost natječaja: 300.000.000,00 kn. Najniža vrijednost projekta može biti 500.000,00 HRK, a najviša 6.000.000,00 HRK.

Sažetak: Opći cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece  programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani. U skladu s navedenim, projekti koji će se financirati u okviru ove operacije doprinijet će usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz unaprjeđenje usluga, produljenje radnog vremena dječjih vrtića te daljnji razvoj postojećih i/ili novih programa.

Projektne aktivnosti grupirane su kako slijedi:

Element 1: Upravljanje projektom i administracija

U okviru ovog elementa moći će se financirati:

1.1. upravljanje projektom, administracija

1.2. ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom.

Napomena: Ukupni iznos zbroja izravnih troškova osoblja u sklopu elemenata 1. Upravljanje projektom i administracija i 3. Promidžba i vidljivost prihvatljiv je do najviše 15 % ukupnih ugovorenih troškova projekta.

 

Element 2: Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

U okviru ovog elementa mogu se provoditi sljedeće aktivnosti:

2.1. pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića

Produljeno radno vrijeme vrtića podrazumijeva nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog radnog vremena vrtića u minimalnom trajanju od 2 sata.

2.2. razvoj posebnih programa

2.3. jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija odgojitelja/ica, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, kreativnost kao razvojnu kategoriju, zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu, podršku roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije), rad s darovitom djecom i dr., zatim specijalizirane edukacije (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.), te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.

 

Element 3: Promidžba i vidljivost

U okviru ovog elementa moći će se financirati:

3.1. organizacija promotivnih aktivnosti u cilju promocije projekta;

3.2. organizacija informativnih događanja u cilju promocije projekta;

3.3. priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala u cilju promocije projekta;

3.4. diseminacija informacija o projektu putem medija (tisak, radio, televizija, internet);

3.5. uspostava i održavanje internetskih stranica i dr.

Prihvatljive su dvije kategorije troškova:

  1. Izravni troškovi osoblja – uključuju ukupne naknade za obavljeni rad osoblja koje je izravno uključeno u provedbu projekta i pojedinih aktivnosti (npr. voditelj projekta, odgojitelj/ica kao i dodatni odgojitelj/ica za rad s djecom s teškoćama u razvoju, edukacijski rehabilitator/ica, pedagog/inja, psiholog/inja, logoped/ica), odnosno izravno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta i to prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi projektnih aktivnosti.
  2. Ostali prihvatljivi troškovi projekta – obračunavaju se primjenom fiksne stope u visini 40 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja. Tijekom provjera i odobravanja zahtjeva za nadoknadom sredstava neće se vršiti kontrola popratne dokumentacije za navedene ostale prihvatljive troškove projekta izračunate primjenom fiksne stope.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/nastavak-unaprjedenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/.

 

Izvor: Europski socijalni fond

Skip to content