Potpora za samozapošljavanje i Potpora za proširenje poslovanja

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
29. prosinca 2020.
Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku
4. siječnja 2021.
Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
29. prosinca 2020.
Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku
4. siječnja 2021.

Potpora za samozapošljavanje i Potpora za proširenje poslovanja

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju HZZ – a za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Osobe Potporu mogu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika:

1. SKUPINA – do 130.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema NKD – u:

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)

2. SKUPINA – do 100.00,00 kn 

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema NKD – u:

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05 – 09)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36 – 39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci 41 – 43)

3. SKUPINA – do 75.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema NKD – u:

 • (G) trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) prijevoz i skladištenje
 • (I) djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) informacije i komunikacije
 • (Q) djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim 69.1)

4. SKUPINA – do 55.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema NKD – u:

 • (N) administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 77, 78 i 79)
 • (P) obrazovanje
 • (S) ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Potpore se neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirusom.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NASA sustava e – građani.

Novootvoreni poslovni subjekt mora poslovati minimalno 24 mjeseca te ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa Potpore što se dokazuje službenim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA – i ili Poreznoj upravi.

Novost je da se Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje primjenom:

 1. fiksnog iznosa (bez potrebe pravdanja – troškovi registracije poslovnog subjekta, rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme, knjigovodstva, zakupa poslovnog prostora, obvezne članarine, sitnog inventara, izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično)
 2. varijabilnog iznosa (strojevi, alati, oprema, informatička oprema, IT programi, edukacije, nova prijevozna sredstva, sirovine i potrošni materijal, franšiza, usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme)

POTPORA ZA PROŠIRENJE DJELATNOSTI 

Potpora za proširenje djelatnosti dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario Potporu za samozapošljavanje te je dokazao da je ispunio sve obveze prema HZZ – u. Poslovni subjekt mora imati kontinuitet poslovanja od trenutka početka rada te mora dokazati razvoj i rast poduzeća/obrta.

Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl. Poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti, dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl.).

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna stavka troškovnika. Korisnik Potpore obvezan je, prije potpisa Ugovora o dodjeli potpore, dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.

Trajanje mjere je 12 mjeseci.

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

1.SKUPINA – do 100.000,00 kn

Dodjeljuje se za proširenje poslovanja na djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD – u (ne za subjekte koji već obavljaju te djelatnosti):

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)

2. SKUPINA – do 75.000,00 kn 

Dodjeljuje se za proširenje poslovanja na djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD – u (ne za subjekte koji već obavljaju te djelatnosti):

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05 – 09)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36 – 39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci 41 – 43)
 • (J) informacije i komunikacije (odjeljak 62.01  – računalno programiranje)

3. SKUPINA – do 55.000,00 kn

Dodjeljuje se za proširenje poslovanja na nove djelatnosti kao i za poslovne subjekte koji već obavljaju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD – u:

 • (G) trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) prijevoz i skladištenje
 • (I) djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane ( samo odjeljak 56)
 • (M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim 69.1)
 • (N) administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 77, 78 i 79)
 • (P) obrazovanje
 • (Q) djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) ostale uslužne djelatnosti

Zahtjev se predaje putem online aplikacije. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu www.burzarada.hzz.hr.

Potporu ne može koristiti poslovni subjekt koji ima dug po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti te ukoliko je iz financijske dokumentacije razvidno da poduzetnik ne posluje pozitivno već je u gubitku ili u nemogućnosti pokrivati tekuće obveze.

Zahtjevi za dodjelu Potpora zaprimaju se najkasnije do 31.10.2021. godine odnosno do iskorištenje sredstava.

Više informacija potražite na Potpora za samozapošljavanje i Potpora za proširenje poslovanja.

Skip to content