Čitanjem do uključivog društva

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
29. prosinca 2020.
Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
29. prosinca 2020.
Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
29. prosinca 2020.
Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
29. prosinca 2020.

Čitanjem do uključivog društva

Ministarstvo kulture i medija objavilo je otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Čitanjem do uključivog društva“.

Provedbom poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine za razdoblje do 2022. godine. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Prihvatljivi prijavitelji u skupini aktivnosti A su narodne knjižnice, a u skupini aktivnosti B umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 41.000.000,00 HRK.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 41.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Skupina aktivnosti A: najniži iznos 700 .000,00 HRK, a najviši 4.000.000,00 HRK. Skupina aktivnosti B: najniži iznos 100.000,00 HRK, a najviši 500.000,00 HRK.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. ožujka 2021.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr.

 

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi

Skip to content