Nadogradnja aplikacije za podnošenje zahtjeva za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)

Izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020. godine za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
7. travnja 2020.
COVID-19 zajam za obrtna sredstva
8. travnja 2020.
Izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020. godine za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
7. travnja 2020.
COVID-19 zajam za obrtna sredstva
8. travnja 2020.

Nadogradnja aplikacije za podnošenje zahtjeva za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)

Hrvatski zavod za zapošljavanje nadograđuje aplikaciju za podnošenje zahtjeva za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19).

Predaja zahtjeva bit će moguća od 17. travnja 2020. godine.

Nadogradnja aplikacije omogućit će:

  • predaju JOPPD broja i popisa radnika koji su za ožujak dobili Potporu,
  • pregled do sada predanih zahtjeva,
  • dopunu zahtjeva sa zaposlenicima koje su poslovni subjekti vratili na posao te
  • dopunu zahtjeva podacima za ožujak, travanj i svibanj.

Hrvatski zavod za zapošljavanje korisnike će obavijestiti  o početku predaje zahtjeva na e-mail.

Skip to content