Izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020. godine za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Novi rokovi za predaju zahtjeva za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
7. travnja 2020.
Nadogradnja aplikacije za podnošenje zahtjeva za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)
8. travnja 2020.
Novi rokovi za predaju zahtjeva za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
7. travnja 2020.
Nadogradnja aplikacije za podnošenje zahtjeva za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)
8. travnja 2020.

Izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020. godine za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Hrvatski zavod za zapošljavanje izmijenio je uvjete za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19).

Potpora se sada može zatražiti za radnike zaposlene do 19. ožujka 2020. godine. Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora osim kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a Ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. godine mogu koristiti Potporu.

Poslodavci koji su tijekom mjeseca ožujka (1. ožujka -1. travnja 2020. godine) otpustili radnike mogu koristiti ovu Potporu isključivo za radnike kojima je zadnji radni odnos završio kod istog poslodavca uz uvjet da ih je poslodavac ponovno prijavio u radni odnos.

  • Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec ožujak ukoliko je ponovno prijavio radnika u radni odnos i predao za njega Zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 7. travnja 2020. godine, a da radnik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Za radnike koji su u ožujku bili prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i ostvarili su pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti poslodavac ostvaruje pravo na potporu za travanj i svibanj ako ostanu zaposleni kod toga poslodavca.
  • Ne odnosi se na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka Ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti Potpora.

Visina subvencije:

  • iznos od 3.250,00 kuna (ožujak) po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
  • iznos od 4.000,00 kuna (travanj i svibanj) po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu

Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:

  • iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku
  • iznos od 250,00 kn za 4. i 5. mjesec po radniku

 

Skip to content